Tin tức

Người tham gia giao thông cần phải hết sức đề phòng trước tình hình thời tiết và chỉ số tia cực tim (UV) ở mức nguy hiểm sẽ ảnh hưởng trự tiếp đến sức khỏe. Hãy áp dụng những cách như lắp phim cách nhiệt trên phương tiện di chuyển và ngay tại nhà ở để có thể bảo vệ sức khỏe lâu dài.