PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔ LLUMAR

THE EXCLUSIVE

Dòng phim thượng lưu
Gói LLumar X
GÓI LLUMAR X

LLumar X là sản phẩm độc quyền, đỉnh cao phim cách nhiệt LLumar

Xe 5 chỗ

18.800.000đ

Xe 7 chỗ

20.800.000đ

Gói LLumar 70
GÓI LLUMAR 70

LLumar 70 là sản phẩm bán chạy hàng đầu suốt nhiều năm

Xe 5 chỗ

12.800.000đ

Xe 7 chỗ

14.600.000đ

THE BASIC

Dòng phim cơ bản
GÓI DELUXE
Gói Đặc biệt
GÓI ĐẶC BIỆT – DELUXE

Gói phim sử dụng hoàn toàn 100% phim nano ceramic trong dòng sản phẩm The Basic của LLumar

Xe 5 chỗ

Xe 7 chỗ

GÓI PREMIUM
Gói cao cấp
GÓI CAO CẤP – PREMIUM

Gói phim đa dạng sản phẩm nhất, nằm trong dòng sản phẩm The Basic của LLumar

Xe 5 chỗ

Xe 7 chỗ

GÓI STANDARD
Gói Tiêu chuẩn
GÓI TIÊU CHUẨN – STANDARD

Gói phim tiết kiệm nhất của LLumar, đáp ứng những nhu cầu cách nhiệt cơ bản nhất của khách hàng

Xe 5 chỗ

Xe 7 chỗ

GÓI PHIM TÙY CHỈNH

Chọn mã phim kính lái

X50 6.800.000 VND
S70 4.800.000 VND
AIR70
AIR80
AIR65
PP60
AIR75

Chọn mã phim kính sườn trước

Phim sáng

X30 3.900.000 VND
S30 2.500.000 VND
LATI35
ATR05
ATN35
LAN30

Phim tối

X15 3.900.000 VND
S15 2.500.000 VND
LATI15
ATR05
ATN20
LAN10

Chọn mã phim kính khoang

Phim sáng

X30 2.000.000 VND
S30 1.800.000 VND
LATI35
ATR05
ATN35
LAN30

Phim tối

X15 2.000.000 VND
S15 1.800.000 VND
LATI15
ATR05
ATN20
LAN10

Chọn mã phim kính sườn sau

Phim sáng

X30 3.900.000 VND
S30 2.500.000 VND
LATI35
ATR05
ATN35
LAN30

Phim tối

X15 3.900.000 VND
S15 2.500.000 VND
LATI15
ATR05
ATN20
LAN10

Chọn mã phim kính hậu

Phim sáng

X30 4.200.000 VND
S30 3.000.000 VND
LATI35
ATR05
ATN35
LAN30

Phim tối

X15 4.200.000 VND
S15 3.000.000 VND
LATI15
ATR05
ATN20
LAN10
0 VND