PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔ LLUMAR

THE EXCLUSIVE

Dòng phim thượng lưu
Gói LLumar X
GÓI LLUMAR X

LLumar X là sản phẩm độc quyền, đỉnh cao phim cách nhiệt LLumar

Xe 5 chỗ

18.800.000đ

Xe 7 chỗ

20.800.000đ

Gói LLumar 70
GÓI LLUMAR 70

LLumar 70 là sản phẩm bán chạy hàng đầu suốt nhiều năm

Xe 5 chỗ

12.800.000đ

Xe 7 chỗ

14.600.000đ

THE BASIC

Dòng phim cơ bản
GÓI DELUXE
Gói Đặc biệt
GÓI ĐẶC BIỆT – DELUXE

Gói phim sử dụng hoàn toàn 100% phim nano ceramic trong dòng sản phẩm The Basic của LLumar

Xe 5 chỗ

9.900.000đ

Xe 7 chỗ

11.000.000đ

GÓI PREMIUM
Gói cao cấp
GÓI CAO CẤP – PREMIUM

Gói phim đa dạng sản phẩm nhất, nằm trong dòng sản phẩm The Basic của LLumar

Xe 5 chỗ

7.900.000đ

Xe 7 chỗ

8.900.000đ

GÓI STANDARD
Gói Tiêu chuẩn
GÓI TIÊU CHUẨN – STANDARD

Gói phim tiết kiệm nhất của LLumar, đáp ứng những nhu cầu cách nhiệt cơ bản nhất của khách hàng

Xe 5 chỗ

5.400.000đ

Xe 7 chỗ

6.200.000đ

GÓI PHIM TÙY CHỈNH

Chọn mã phim kính lái

X50 6.800.000 VND
S70 4.800.000 VND
AIR70 3.400.000 VND
AIR80 3.000.000 VND
AIR65 3.000.000 VND
PP60 2.100.000 VND
AIR75 2.100.000 VND

Chọn mã phim kính sườn trước

Phim sáng

X30 3.900.000 VND
S30 2.500.000 VND
LATI35 2.100.000 VND
ATR05 1.600.000 VND
ATN35 1.600.000 VND
LAN30 1.100.000 VND

Phim tối

X15 3.900.000 VND
S15 2.500.000 VND
LATI15 2.100.000 VND
ATR05 1.600.000 VND
ATN20 1.600.000 VND
LAN10 1.100.000 VND

Chọn mã phim kính khoang

Phim sáng

X30 2.000.000 VND
S30 1.800.000 VND
LATI35 1.100.000 VND
ATR05 1.000.000 VND
ATN35 1.000.000 VND
LAN30 800.000 VND

Phim tối

X15 2.000.000 VND
S15 1.800.000 VND
LATI15 1.100.000 VND
ATR05 1.000.000 VND
ATN20 1.000.000 VND
LAN10 800.000 VND

Chọn mã phim kính sườn sau

Phim sáng

X30 3.900.000 VND
S30 2.500.000 VND
LATI35 2.100.000 VND
ATR05 1.600.000 VND
ATN35 1.600.000 VND
LAN30 1.100.000 VND

Phim tối

X15 3.900.000 VND
S15 2.500.000 VND
LATI15 2.100.000 VND
ATR05 1.600.000 VND
ATN20 1.600.000 VND
LAN10 1.100.000 VND

Chọn mã phim kính hậu

Phim sáng

X30 4.200.000 VND
S30 3.000.000 VND
LATI35 2.300.000 VND
ATR05 1.700.000 VND
ATN35 1.700.000 VND
LAN30 800.000 VND

Phim tối

X15 4.200.000 VND
S15 3.000.000 VND
LATI15 2.300.000 VND
ATR05 1.700.000 VND
ATN20 1.700.000 VND
LAN10 800.000 VND
0 VND