Vinfast Phú Mỹ Hưng

Số 54 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
0909371246