Trung tâm chăm sóc xe hơi 1986

Số 34, Đường 25/10, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
0904887787