Toyota Nankai Hải Phòng

Km 88, Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng
0904887787