Toyota Cẩm Phả

Tổ 5, khu Hòa Lạc, Cẩm Phả, Quảng Ninh
0904887787