Showroom Nissan Tây Hồ

Số 189 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội