Showroom Mitsubishi Vinh

Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam