Showroom Mitsubishi Việt Hồng

19 P. Trần Thủ Độ, KDT mới Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội