Showroom Ford Hà Thành (cơ sở 1)

Cụm Công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
0904887787