Quốc Hưng Gia Lai Xe

Số 12-17, Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
0909 371 246