Sản phẩm

GÓI STANDARD

Xe 5 chỗ

5.400.000đ

Xe 7 chỗ

6.200.000đ

Chi tiết

Kính lái

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

Cản tia Uv

AIR75

73%

39%

09%

45%

99%

Kính sườn/hậu

Mã mầu tối

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

LAN10

12%

55%

99%

20%

42%

Kính sườn/hậu

Mã mầu sáng

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

LAN30

32%

50%

99%

18%

43%

Thời gian bảo hành: 5 năm

Đặt lịch ngay