Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam

Sản phẩm

GÓI PREMIUM

Xe 5 chỗ

Xe 7 chỗ

Chi tiết

Kính lái

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

Cản tia Uv

AIR80

78%

43%

08%

84%

99%

Kính lái

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

Cản tia Uv

AIR65

63%

43%

08%

70%

99%

Kính sườn/hậu

Mã mầu tối

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

ATN20

22%

60%

99%

25%

60%

Kính sườn/hậu

Mã mầu tối

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

ATR 05ST

07%

68%

99%

12%

64%

Kính sườn/hậu

Mã mầu sáng

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

ATN35

35%

53%

99%

22%

55%

Kính sườn/hậu

Mã mầu sáng

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

ATR 18ST

19%

62%

99%

12%

59%

Thời gian bảo hành: 7 năm

Đặt lịch ngay