Sản phẩm

Gói LLumar X

Xe 5 chỗ

18.800.000đ

Xe 7 chỗ

20.800.000đ

Chi tiết

Kính lái

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

Cnar tia Uv

X50

56%

60%

07%

97%

99%

Kính sườn/hậu

Mã mầu tối

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

X30

32%

64%

99%

06%

96%

Kính sườn/hậu

Mã mầu sáng

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

X15

17%

71%

99%

05%

95%

Thời gian bảo hành: 10 năm

Đặt lịch ngay