Sản phẩm

Gói LLumar 70

Xe 5 chỗ

12.800.000đ

Xe 7 chỗ

14.600.000đ

Chi tiết

Kính lái

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Tỉ lệ phần gương

Cản tia hồng ngoại

Cản tia Uv

S70

70%

56%

08%

96%

99%

Kính sườn/hậu

Mã mầu tối

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

S15

14%

69%

99%

06%

87%

Kính sườn/hậu

Mã mầu sáng

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

 

S30

26%

58%

99%

07%

77%

Thời gian bảo hành: 10 năm

Đặt lịch ngay