Sản phẩm

GÓI DELUXE

Xe 5 chỗ

Xe 7 chỗ

Chi tiết

Kính lái

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

Cản tia Uv

AIR70

70%

45%

08%

86%

99%

Kính sườn/hậu

Mã mầu tối

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

LATI15

15%

57%

99%

05%

65%

Kính sườn/hậu

Mã mầu sáng

Tỉ lệ truyền sáng

Tổng cản năng lượng mặt trời

Cản tia Uv

Tỉ lệ phản gương

Cản tia hồng ngoại

LATI30

30%

55%

99%

07%

65%

Thời gian bảo hành: 10 năm

Đặt lịch ngay