Nội Thất Ô Tô Minh Thành – TP.Hải Phòng

168-170 Hùng Vương (Gần Cầu Quay) - TP.Hải Phòng