Nội Thất Ô Tô Minh Thành

168-170 Hùng Vương (Gần Cầu Quay) - TP.Hải Phòng
0904887787