Nội Thất ô tô Minh Thành Bình Minh

Lô 26 KĐT mới Bình Minh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa