Nội Thất ô tô Đại Thắng

Số 59 Đường Tô Hiệu-Cẩm Trung Cẩm Phả , Quảng Ninh