Mitsubishi Miền Trung

Thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
0909371246