Minh Khang Auto

13B Ngô Quyền, Bình Hàn, Tỉnh Hải Dương
0918629599