M6 Auto

Số 6 Đại Lộ 72m - KĐT Minh Khang, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An