Công ty TNHH Toyota Thái Nguyên

Đường CMT8, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên