CÔNG TY CỔ PHẦN KEN GROUP

227 Phạm Văn Bạch , Phường 15 , Quân Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
0909.371.246