BMW Phú Mỹ Hưng

Số 808 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
0909371246