Công ty TNHH phát triển và xây dựng đô thị Minh Thành

155 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng