Nissan Lào Cai 3S

Số 111 Nhạc Sơn – P. Cốc Lếu – TP Lào Cai