NISSAN ĐÔNG HÀ

Số 258 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
0909.371.246